Εφηβεία, Οικονομική Κρίση, Μετανάστευση, Προσαρμογή, Ψυχική Ανθεκτικότητα, Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία

Οι σύγχρονες μελέτες μου επικεντρώνονται στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή μεταναστών και γηγενών εφήβων. Συγκρίνεται η προσαρμογή εφήβων που φοιτούσαν στο γυμνάσιο πριν την οικονομική κρίση (2005-6-7) με αυτή εφήβων που φοιτούν στο γυμνάσιο εν μέσω της κρίσης (2013-14-15). Συνολικά μελετήθηκαν διαχρονικά περισσότεροι από 2000 έφηβοι. Στην πρώτη φάση της μελέτης οι έφηβοι ήταν στην πρώτη γυμνασίου και έγιναν δύο επαναληπτικές μετρήσεις, μια στη δευτέρα και μια στην τρίτη γυμνασίου.

Η μελέτες αυτές είναι μέρος του ερευνητικού προγράμματος Athena Studies of Resilient Adaptation (AStRA). Το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την καθηγήτρια Ann Masten, του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα των Η.Π.Α. με τον καθηγητή Jelena Obradovic, του Πανεπιστημίου Stanford, Η.Π.Α.

Οι μελέτες για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης διεξάγονται μέσα από το πρίσμα του μοντέλου της ψυχικής ανθεκτικότητας. Εστιάζονται στην αναζήτηση παραγόντων επικινδυνότητας και προστατευτικών παραγόντων για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των εφήβων που βιώνουν την οικονομική κρίση. Εξετάζονται ερωτήματα όπως τα παρακάτω: Παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες προσαρμογής οι έφηβοι που φοιτούν στο γυμνάσιο κατά τη διάρκεια της κρίσης σε σύγκριση με αυτούς που φοιτούσαν στο γυμνάσιο προ-κρίσης; Εάν αυτό ισχύει, ποιούς τομείς της προσαρμογής αφορά; Μια κρίση δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλα τα άτομα. Πως συγκρίνονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε μετανάστες και γηγενείς εφήβους; Ποιός είναι ο ρόλος περιβαλλοντικών παραμέτρων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εφήβων, που ζουν την οικονομική κρίση, στον καθορισμό ατομικών διαφορών στην ποιότητα της προσαρμογής τους; Ποιοί παράγοντες λειτουργούν προστατευτικά για την προσαρμογή μεταναστών εφήβων και ποιοί για αυτή των γηγενών εφήβων;

Συνεργάτες από το εξωτερικό

Εργασίες υποσυγγραφή

  • Motti-Stefanidi, F., Pavlopoulos, V., Masten, A.S., & Asendorpf, J.B. Adaptation of immigrant adolescents: Effects of immigrant status, social adversity and personality on adaptation.
  • Motti-Stefanidi, F., & Asendorpf, J.B. Acculturation, social adversity, and adaptation of immigrant youth: Relations between and within individuals, and their moderation by personality.
  • Pavlopoulos, V., Asendorpf, J.B., & Motti-Stefanidi, F. Ethnic Identity, Perceived Discrimination, and Adaptation of Immigrant Youth: Relations between and within individuals, and their moderation by personality.
  • Anagnostaki, L., Pavlopoulos, V., Obradovic, J., Masten, A.S., & Motti-Stefanidi, F. Individual attributes, family resources, and academic resilience in immigrant adolescents.

Ερευνητική Ομάδα

Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Παυλόπουλος

Διαπολιτισμική Ψυχολογία.

Νίκος Τάκης, Δρ.

Κλινική Ψυχολογία.

Μαρίνα Ντάλλα, Δρ.

Διαπολιτισμική Ψυχολογία.

Λήδα Αναγνωστάκη, Δρ.

Κλινική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία.