ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


  • Ψυχολογία της Προσωπικότητας
  • Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα της Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας


 

 

 

 

 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


  • Ψυχολογία Κινήτρων
  • Ανάπτυξη της Προσωπικότητας 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  • Αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων
  • Ανάπτυξη της προσωπικότητας- αποκλίσεις από το φυσιολογικό

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  • Αξιολόγηση Ι: Νοημοσύνη παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων